SWEPIS, the Swedish Post-term Induction Study

Senast ändrad 2018-01-26 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Gått över tiden?

Är du intresserad av att delta i en vetenskaplig undersökning om när det är bäst för mor och barn att sätta igång förlossningen vid en graviditet som varar mer än 41 graviditetsveckor?

Om du vill vara med kommer du lottas till en av två grupper. I den första  gruppen sätts förlossningen igång när det gått  8-10 dagar över tiden. I den andra gruppen sätts förlossningen igång 14-15 dagar över tiden, enligt rutin i Sverige idag.

Du kan delta i denna studie om du:

  • Inte tidigare har genomgått kejsarsnitt
  • Genomgått datering av graviditeten med ultraljud
  • Inte har högt blodtryck
  • Inte tidigare har deltagit i studien

SWEPI studien är en nationell studie och pågår på flera förlossningsenheter i landet, bland annat i Varberg, Borås och Stockholm. 

Nedan finns information och samtyckesblankett på olika språk:

SWEPI-Studien SVENSKA

SWEPI-Studien RYSKA

SWEPI-Studien MONGOLISKA

SWEPI-Studien SORANI

SWEPI-Studien SERBISKA

SWEPI-Studien ALBANSKA

SWEPI-Studien FRANSKA

SWEPI-Studien THAI

SWEPI-Studien ARABISKA

SWEPI-Studien BOSNISKA KROATISKA

SWEPI-Studien POLSKA

SWEPI-Studien SPANSKA

SWEPI-Studien TURKISKA

SWEPI-Studien SOMALISKA

SWEPI-Studien TIGRINJA

SWEPI-Studien ENGELSKA

SWEPI-Studien FARSI

Så här gör du om du vill delta: 

Ring eller e-posta studiebarnmorskorna Anna Wessberg eller Helena Nilvér innan graviditetsvecka 40+5.

Telefon 076-618 60 33 (Anna) eller 076-618 66 68 (Helena)

e-post: E-postadress

Anna och Helena kan förtydliga informationen och svara på frågor om studien.

Ansvariga för studien i Göteborg: 

Anna Wessberg, barnmorska, studiekoordinator, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet (GU) 

Helena Nilvér, barnmorska, studiekoordinator, doktorand vid Sahlgrenska akademin, GU 

Ulla-Britt Wennerholm, överläkare, docent 

Henrik Hagberg, överläkare, professor

Helen Elden, överbarnmorska, docent

Monica Eriksson Orrskog, överläkare

Verena Sengpiel, specialistläkare, docent

Göteborgs universitet och Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver SWEPIS, the Swedish Post-term Induction Study är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.