Syfilis

Senast ändrad 2015-10-29 av Emelie Du Rietz Kanslist

Syfilis orsakas av en bakterie som heter Treponema pallidum.

Syfilis är en relativt sällsynt sjukdom i Sverige och många fall är smittade utomlands. Framför allt smitta mellan män som har sex med män ses dock även i Sverige. Syfilis smittar via samlag (vaginala, orala, anala). Syfilis kan även smitta från mor till barn under graviditeten.

Så ställs diagnosen

Som vid många andra sexuellt överförda infektioner kan man vara smittad utan att ha några symtom. Om man får symtom är första tecknet på syfilis (primärstadiet) sårbildning på platsen där bakterien kommit in i kroppen, vanligen penis, blygdläppar eller slida. Om såret sitter i ändtarmen eller på livmodertappen kan det vara svårt att upptäcka. Tid från smitta till symtom är i allmänhet ca 3 veckor, men kan dröja upp till 3 månader. Utan behandling läker såret på 4-7 veckor. Bakterierna finns dock kvar spritt i kroppen och efter ytterligare någon vecka kan sjukdomen eventuellt visa sig genom utslag på huden, trötthet, huvudvärk, feber mm.

Obehandlad kan syfilis efter flera år ge allvarliga symtom från olika organ, främst nervsystemet och hjärtat.

Syfilisbakterien kan påvisas i vätska från syfilissåret. En tid efter smittan bildas antikroppar mot bakterien och sjukdomen kan då påvisas genom blodprov.

Behandlingsalternativ

Syfilis botas med penicillinsprutor. Vid allergi mot penicillin ges annat antibiotika som också har effekt på sjukdomen. Efter behandling får man gå på regelbundna kontroller med blodprov för att se att infektionen läkt ut. 

Samlag: vid konstaterad syfilis rekommenderar vi att man inte har samlag eller nära kontakt med annan persons könsorgan förrän infektionen är färdigbehandlad. I smittskyddslagen står dock: "Om du har samlag eller annan intim kontakt innan du tagit hela antibiotikakuren eller innan sjukdomen kontrollerats ha läkt ut, måste du innan ni har sex informera din partner om att du är smittad med syfilis. Ni måste då också använda kondom/femidom/slicklapp under hela samlaget/intima kontakten".

Syfilis räknas som smittsam vid sexuell kontakt de första åren (upp till 2 år) efter smitta, men inte därefter.

Partnerkontroll (kontaktspårning): Det är viktigt att nuvarande partner och tidigare partner som kan vara infekterade, kommer för undersökning och eventuell behandling. I annat fall riskerar partnern att få allvarliga komplikationer. Full sekretess gäller vid smittspårningen och din identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna.

Syfilis tillhör de s.k. allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen. Det betyder att både läkarbesök och behandling är kostnadsfria och att den smittade är skyldig att följa de förhållningsregler som ges.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Syfilis är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Syfilis ingår i tema Tema infektion