Synachtentest

Senast ändrad 2015-12-08 av Oskar Ragnarsson Överläkare

Synacthentest

Synacthentest är en test för att mäta hormonet kortisol från binjurebarken.

Före undersökningen

Det är viktigt att du hör av dig om du står på någon form av kortisonpreparat. Den dagen som testet kommer att utföras kan du äta och dricka som vanligt.

 

Så går det till

En venkateter sätts i armen där injektion Synacthen ges och blodprov tas före injektion samt 30 och 60 minuter efter injektionen. Under belastningen skall du vara i stillhet. Besöket tar ca 1.5 tim.

 

Efter undersökningen

Får patienten gå hem.

 

Komplikationer och risker

Allergisk reaktion kan ej uteslutas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Synachtentest är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Synachtentest ingår i tema Tema endokrinologi