Takayasus arterit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Takayasus arterit (inflammation i stora artärer) är en kronisk sjukdom som drabbar stora artärer, det vill säga blodkärl med högt tryck, som stora kroppspulsådern och dess grenar. Blodkärlsväggarna blir inflammerade, vilket leder till förträngning eller totalt stopp i blodkärlen. Störningen i cirkulationen kan bland annat leda till smärtor i armarna, stroke och hjärtinfarkt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Takayasus arterit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.