Tandbehandling av barn i narkos

Senast ändrad 2016-04-13 av Leif Augustsson Systemadmin

Behandlingen utförs på Operation 3, Mölndals sjukhus. Ingång "K".

Meddela oss snarast om barnet är sjukt/förkylt eller om tiden inte passar, så att vi kan erbjuda en annan patient tiden.

UTEBLIVANDE DEBITERAS ENLIGT TANDVÅRDSTAXA MED 1604 kr

Före behandlingen

Reservera hela dagen för tandbehandling. Barn skall inte lämnas utan tillsyn.

Har barnet ordinerats medicin skall denna tas enligt instruktion.

MAT OCH DRYCK

Ät inte någon fast föda efter midnatt.

Klar dryck (max 2-3 dl), till exempel vatten, saft eller juice utan fruktkött, får barnet dricka 2 timmar före ankomst till sjukhuset. Därefter ingen dryck alls.

Barn som ammas, bör ammas 4 timmar före ankomst till sjukhuset.

Barn som skall vara på sjukhuset kl.12.00 eller senare, får äta frukost kl.6.00

Följs inte dessa instruktioner kan barnet inte sövas på grund av medicinska risker.


Av hänsyn till verksamheten och övriga patienter är vi tacksamma om högst två vuxna åtföljer barnet. Eventuella syskon kan tyvärr ej medfölja.

Har du frågor om narkosen går det bra att ringa:

Barntandvården tel: 010-441 71 10 eller

Operation 3, Mölndals sjukhus tel: 031-343 34 30

Efter behandlingen

Information om smärtlindring efter Din operation.

Vårt mål är att Du ska vara så smärtlindrad som möjligt innan, under och efter din operation. En förutsättning för att man ska kunna komma hem samma dag som man opereras är att man är tillräckligt smärtlindrad.

Vi kommer att fråga dig hur Du upplever din smärta med hjälp av VAS-skalan (Visuell analog Skala) eller NRS (Numeric Rating Scale) där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Utifrån dessa kommer vi att göra en vidare bedömning och behandling.

Du kommer att få information om fortsatt smärtlindring av din läkare samt möjlighet att ställa de frågor Du har innan Du går hem.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tandbehandling av barn i narkos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.