Tandbehandling av vuxna i narkos

Senast ändrad 2016-04-13 av Leif Augustsson Systemadmin

Behandlingen utförs på Operation 3, Mölndals sjukhus. Ingång "K" plan 4.

Medtag legitimation.
Meddela oss snarast om du får förhinder, är sjuk/förkyld eller om tiden inte passar, så att vi kan erbjuda en annan patient tiden.

UTEBLIVANDE DEBITERAS ENLIGT TANDVÅRDSTAXA MED 1604 kr

Före behandlingen

Reservera hela dagen för tandbehandling.

Har du ordinerats medicin skall denna tas enligt instruktion.

Lämna bilen hemma.

MAT OCH DRYCK

Ät inte någon fast föda efter midnatt.

Drick inte alls 2 timmar innan du ska vara på sjukhuset. Före denna tid får du dricka max 2-3 dl klar dryck, dvs. vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk.

Följs inte dessa instruktioner blir du inte opererad på grund av medicinska risker.


Av hänsyn till verksamheten och övriga patienter är vi tacksamma om högst två vuxna åtföljer barnet. Eventuella syskon kan tyvärr ej medfölja.

Har du frågor om narkosen går det bra att ringa:

Sjukhustandvården tel: 010-441 83 29 eller

Operation 3, Mölndals sjukhus tel: 031-343 34 30

Efter behandlingen

Kör inte bil de närmaste 24 timmarna efter narkosbehandlingen.

Se till att nådon hämtar dig när du skall åka hem.

Om du är ensamstående ska du be att någon vara hos dig natten efter behandlingen.

Information om smärtlindring efter Din operation.

Vårt mål är att Du ska vara så smärtlindrad som möjligt innan, under och efter din operation. En förutsättning för att man ska kunna komma hem samma dag som man opereras är att man är tillräckligt smärtlindrad.

Vi kommer att fråga dig hur Du upplever din smärta med hjälp av VAS-skalan (Visuell analog Skala) eller NRS (Numeric Rating Scale) där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Utifrån dessa kommer vi att göra en vidare bedömning och behandling.

Du kommer att få information om fortsatt smärtlindring av din läkare samt möjlighet att ställa de frågor Du har innan Du går hem.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tandbehandling av vuxna i narkos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.