Tarm- och flerorgantransplantation

Senast ändrad 2016-02-11 av Gustav Herlenius Överläkare

Tarmtransplantation är idag en etablerad behandlingsmetod för patienter med obotlig tarmsvikt och som har utvecklat livshotande komplikationer sekundärt till total parenteral nutrition (TPN). Andra tänkbara indikationer är lokalt invasiva och långsamt växande tumörer såsom desmoider och neuroendokrina pankreastumörer. Resultaten efter tarmtransplantation har dramatiskt förbättrats tack vare en mer effektiv immunosuppressiv behandling och en förfinad kirurgisk teknik. Patientöverlevnaden ett år efter tarmtransplantation är numera ca 80-90 % vilket är i paritet med resultaten efter levertransplantation. För att få en bra överblick över historik och resultat efter tarmtransplantation bör man besöka det internationella tarmtransplantationsregistrets hemsida, www.intestinaltransplant.org

Tarm- och flerorganstransplantationsprogrammet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är unikt i Norden. Sammanlagt har 29 patienter tranplanterats.Ett formellt tarmprogram initierades hösten 2000 och idag samarbetar vi med ett flertal discipliner inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Andra viktiga samarbetspartners i detta projekt är den Pediatriska Nordiska Hemparenteral Nutritionsgruppen, Barnkirurgiska klinikerna på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.Vår framtida vision är att fördjupa samarbetet kring patienter med tarmsvikt med målet att rehabilitera och optimera den befintliga tarmens funktion för att patienten inte skall behöva tranplanteras. Vinsten med ett sådant samarbete är att de patienter som inte kan räddas från transplantation identifieras tidigt och kan sättas upp på väntelista för transplantation samt att uppföljningen efter eventuell transplantation optimeras.

Operation

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tarm- och flerorgantransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Tarm- och flerorgantransplantation ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar