Tarmvred

Kallas också Ileus, Mekaniskt tarmvred, Tarmhinder

Senast ändrad 2016-08-26 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Tarmvred, eller ileus, innebär att den normala tarmpassagen av någon anledning är blockerad. Vanligtvis beror det på sammanväxningar runt tarmen, bråck eller tumör. Dessutom kan tillståndet orsakas av att en tarmslinga vrider sig kring sig själv eller kring en annan tarmslinga, så kallad volvulus.

I de flesta fall utvecklas tillståndet långsamt. Så småningom kan inte något av tarminnehållet tränga förbi hindret och avföringen upphör.

Så ställs diagnosen

Upphävd gasavgång och avföring ger buksmärtor, kräkningar och illamående. Man blir dålig och magen sväller upp.

Behandlingsalternativ

När man blir dålig skall man behandlas på sjukhus. Vid ankomst till sjukhuset ges dropp. Man förses med en sond (slang ner via näsan till magsäcken för att förhindra kräkningar) och man skall vara fastande. De flesta av patienterna genomgår en röntgenundersökning (buköversikt). Denna undersökning bekräftar eller utesluter tarmvred. Om tillståndet inte är kritiskt och inte kräver operation, påbörjas en så kallad passageröntgenundersökning, där kontrastmedel sväljs och efter bestämda tider tas nya röntgenbilder. Många blir bättre efter denna åtgärd och tillståndet hävs. I de fall tillståndet inte hävs eller när man försämras skall operation övervägas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tarmvred är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Tarmvred ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar