Tarsorafi

Tarsorafi är en operation när övre och nedre ögonlocken sys ihop.

Tarsorafin kan göras permanent eller tillfällig (för att senare klippas upp under bedövning).

Hela eller delar av ögonlocken kan sys ihop.

Anledningen till att göra en tarsorafi är att man vill skydda ögat från uttorkning och infektioner. Det kan t ex vara efter en ansiktsförlamning då man inte kan stänga ögat ordentligt.

Vanligen gör man tarsorafin i lokalbedövning och i normalfallet behöver blodförtunnande läkemedel inte sättas ut.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tarsorafi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.