Täta urinträngningar - överaktiv blåsa

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Det vanliga är att man kissar 4-7 gånger per dygn och den totala dygnsmängden urin brukar vara mellan 1-1,5 liter.

Så ställs diagnosen

Ökat vätskeintag - ger ökad urinmängd.

Förstorad prostata - kan leda till att blåsan rymmer mindre och att man därför behöver kissa oftare.

Diabetes (sockersjuka) - kan om den inte är välinställd ge ökade urinmängder och därmed frekventare behov av att kissa.

Psykisk anspänning - kan göra att man känner ett ökat behov av att kissa.

Vissa läkemedel, framförallt vätskedrivande.

Inflammation i urinblåsa, prostata.

Neurologisk sjukdom – som t.ex. Parkinsons sjukdom, stroke och multipel skleros kan orsaka en påverkan på nerverna som styr blåsans funktion med en överaktivitet som följd.

Misstänker du att du har en överaktiv blåsa och inte dricker onormalt mycket 
(> 2 liter/dygn) kan du kontakta din vårdcentral. I första hand brukar man ge läkemedel som dämpar blåsaktiviteten.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Täta urinträngningar - överaktiv blåsa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Täta urinträngningar - överaktiv blåsa ingår i tema Tema urologi