Täta urinträngningar - överaktiv blåsa

Senast ändrad 2017-11-02 av Elin Axén Överläkare

Det vanliga är att man kissar mindre än 10 gånger per dygn. Den totala dygnsmängden urin brukar vara 1-2 liter.

 

Så ställs diagnosen

Det finns många olika orsaker till täta urinträngningar. Det är viktigt med en noggrann genomgång av besvären och därför görs mätningar av hur mycket och hur ofta man kissar, en så kallad miktionslista.

Exempel på orsaker till täta urinträngningar:

Ökat vätskeintag - ger ökad urinmängd.

Förstorad prostata - kan leda till att man tömmer blåsan sämre och att man därför behöver kissa oftare.

Diabetes (sockersjuka) - kan om den inte är välinställd ge ökade urinmängder och därmed behov av att kissa oftare.

Psykisk anspänning - kan göra att man känner ett ökat behov av att kissa.

Vissa läkemedel, framförallt vätskedrivande.

Inflammation i urinblåsa, prostata.

Neurologisk sjukdom – som t.ex. Parkinsons sjukdom, stroke och multipel skleros kan orsaka en påverkan på nerverna som styr blåsans funktion med en överaktivitet som följd.

Misstänker du att du har en överaktiv blåsa och inte dricker onormalt mycket 
(> 2 liter/dygn) kan du kontakta din vårdcentral för utredning.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Täta urinträngningar - överaktiv blåsa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Täta urinträngningar - överaktiv blåsa ingår i tema Tema urologi