Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Kallas också Transesofagalt ultraljud (TEE)

Senast ändrad 2016-07-01 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

TEE är ultraljud av hjärtat via matstrupen vilket ger en mer tydlig bild av hjärtat än när ultraljudsgivaren hålls utanpå bröstkorgen.

 

Före undersökningen

Vid undersökningen ska man inte ha ätit eller druckit på minst 4 timmar. Eftersom man ofta får lugnande medel så ska man inte köra bil under resten av dagen. Det kan vara bra att ha någon med sig som kan följa en hem efter underökningen.

Så går det till

Först bedövas svalget med en bedövningsspray. Ofta ges också ett lugnande medel så att det blir lättare att slappna av. Vi för en ultraljudsgivare genom munnen och ned i matstrupen, bakom hjärtat. Då ser vi hjärtat tydligt på en skärm. Ultraljudsgivararen ligger i matstrupen cirka 15 min men med föreberedelser tar hela undersökningen cirka 1 timme.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver TEE - Transesofageal ekokardiografi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

TEE - Transesofageal ekokardiografi ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar