Telefonrådgivning vid ätstörning

Senast ändrad 2015-11-10 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Patienter eller familjer som kan vara aktuella för behandling vid Anorexi-Bulimimottagningen vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, eller deras närstående, har möjlighet att ta kontakt via telefon för att be om råd. Man tar då kontakt via mottagningens telefonnummer, och en behandlare ringer tillbaka senare samma dag, eller påföljande dag. Ofta blir det enbart ett rådgivande samtal, men ibland beslutar man sig även för att man vill göra en egenanmälan och söka behandling hos oss, och det finns då möjlighet att göra detta. Rådgivningstelefonen kan även användas av behandlare eller andra kontaktpersoner (till exempel skolsköterskor, vårdcentralsläkare, kuratorer och andra) för att ställa frågor kring behandling, remissförfarande eller rekommendationer.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Telefonrådgivning vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.