Temakvällar Njurmedicin

Senast ändrad 2017-11-09 av Maria Eriksson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Vid alla tillfällen möter du personer med erfarenheter från njursjukvården, antingen som anställda på njurmedicin eller genom ett liv där njursjukdom och behandling är en del av det. Du har möjlighet att ställa frågor och /eller diskutera med alla som deltar.

Bromsa din njursvikt
Vi vänder oss främst till dig som vet att du har kronisk njursvikt eller dig som har någon nära som lever med det. Men alla intresserade är välkomna! Vi pratar om allt du kan göra själv för att dina njurar ska fungera så bra som möjligt så länge som möjligt och att du ska må bra. Vi berättar också om hur njurarna fungerar och vad som händer vid njursvikt. Du träffar personer med erfarenhet av att leva med njursvikt samt läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och sjukgymnast och har möjlighet att diskutera med vem du vill.

Njurtransplantation
Vi vänder oss främst till dig som kanske ska bli njurtransplanterad eller till dig som har någon nära som kanske ska transplanteras. Alla intresserade är välkomna! Vi pratar om livet före, utredning och väntetid inför en transplantation, själva operationen och tiden efter, samt behandling och uppföljning efter transplantationen. Vi pratar om hur livet kan se ut när man lever med en transplanterad njure. Du träffar personer med erfarenhet av att vara transplanterade, samt läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och sjukgymnast.

Dialys
Vi vänder oss främst till dig som kanske kommer att behöva dialys eller till dig som har någon nära som kommer att behöva behandlingen. Alla intresserade är välkomna! Vi pratar om vad behandlingen gör för dig och hur vi tillsammans väljer behandlingsform så att den ska fungera så bra som möjligt i ditt liv. Det finns flera möjligheter. Vi berättar varför vi rekommenderar dialysbehandling som man sköter hemma, och om hur man gör när dialysbehandlingen måste ges på sjukhus. Du träffar personer med egen erfarenhet av att ha dialysbehandling samt läkare och sjuksköterskor.

Njurdonation
Vi vänder oss främst till dig som funderar på eller har bestämt dig för att ge en njure till en närstående, eller till någon helt okänd. Vi vänder oss också till dig som kanske ska få en njure av någon du känner. Alla intresserade är välkomna! Vi berättar om vad det innebär att ge en njure. Vad som krävs av givaren, vilka risker som finns, om utredning, kontroller och operation. Vi pratar också om alla de känslor detta kan väcka hos både den som ger, men även hos den som får. Du träffar personer med egen erfarenhet av att ge en njure samt läkare, sjuksköterskor och kurator.

Kontaktuppgifter

Anmälan är obligatorisk. För information och anmälan kan du kontakta vår njursviktskoordinatorer, telefon: 031-342 85 80

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Temakvällar Njurmedicin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Temakvällar Njurmedicin ingår i tema Tema njurmedicin