TENS - Transkutan elektrisk nervstimulering

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en icke-farmakologisk behandlingsmetod, som främst används för att lindra olika typer av smärta. Behandlingen kan ges enbart eller som komplement till annan smärtlindring.
Med hjälp av hög/lågfrekvent elektrisk stimulering av receptorer och nerver i huden eller i djupt belägna muskler och senor utnyttjas nervsystemets egna smärtlindrande mekanismer.
På detta sätt förhindras smärtan att nå medvetandet.
TENS bygger på ”Gate-control-theory”, som säger att aktivering av nerver, som inte sänder smärtsignaler, kan minska en smärtdrabbad persons uppfattning av smärtan - smärtimpulsen blir helt enkelt 'utkonkurrerad'.

TENS-behandling görs på indikation vid både akut och långvarig smärta med ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inälvor och nervsystem. Indikationen kan även vara förlossningssmärta och menstruationssmärta.
De mest påtagliga fördelarna med metoden är att patienten slipper biverkningar och systempåverkan. Metoden är effektiv och ger snabbare lindring än oral farmakologisk behandling. TENS-behandlingen kan kombineras med andra smärtlindringsmetoder.

Så går det till

När du har blivit undersökt om var du har ont och hur du upplever smärtan kommer gummielektroder att fästas i området som du har uppgett smärtar. En kontaktgel mellan hud och elektrod underlättar överföringen av de elektriskarna impulserna.
Elektroderna är kopplade med sladd till en dosa där inställningarna görs om hur impulserna ska gå. Det kan vara en pulserande eller pirrande känsla beroende på orsaken till din smärta. 
I vissa fall överlämnas dosan till dig och du kan själv justera frekvensen under behandlingen.

Behandlingen upprepas flera gånger under dagen och under flera dagar för att få ett bra resultat.

Komplikationer och risker

TENS skall ej användas till patienter som har pacemaker. Viss reservation skall göras för att använda TENS i början av en graviditet. Däremot fungerar TENS mycket bra som smärtlindring i samband med förlossning.
Risk för överkänslighet för kontaktgel och gummielektroder finns.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver TENS - Transkutan elektrisk nervstimulering är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.