Testikelcancer

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Testikelcancer är en ovanlig cancerform som innebär att man får en cancertumör i den ena eller väldigt sällan i båda testiklarna. Tumören känns oftast som en knöl inne i testikeln. Ibland förstoras hela testikeln. Det är inte vanligt med större smärtor vid testikelcancer. De som får testikelcancer är oftast i åldern 20-45 år. Efter operation och annan behandling blir de allra flesta helt friska. Ibland gör behandlingen att man blir steril, därför kan man få frysa in spermier, för att längre fram ändå ha möjlighet att få biologiska barn. Forskarna vet inte varför man får testikelcancer men det är känt att risken är större hos män där testiklarna inte har vandrat ner till pungen vid födseln. Det finns också en ökad risk för bröder till en patient med testilekcancer. Om man har ökad risk bör man undersöka pungen och testiklarna någon gång i månaden.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Testikelcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Testikelcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema urologi