Thyreoideascintigrafi

Undersökningen görs för att se hur sköldkörteln ser ut och fungerar.

Om du undrar varför just du ska göra denna undersökning, hör av dig till din läkare.

För att kunna se sköldkörteln får du ett radioaktivt spårämne. Ämnet går via blodet och fastnar i sköldkörteln. Strålningen som kommer från det radioaktiva ämnet är inget du känner av, men den kan fångas upp av en gammakamera som då kan skapa en bild av din sköldkörtel.

Personalen som tar hand om dig är biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Kameran som används vid undersökningen är väldigt tyst. Det finns radio i rummet som du kan få lyssna på och om du vill ha något sällskap med dig går det bra.

Före undersökningen

För att spårämnet ska kunna fastna i sköldkörteln är det viktigt att du inte gjort eller ätit något som hindrar detta. Du ska inte ha gjort en röntgen där du fått jodkontrast de senaste två månaderna. Inte heller tagit ett prov av sköldkörteln eller ätit hälsokostpreparat med jod så som alger och tång de senaste två veckorna innan undersökningen.

Äter du medicinerna Levaxin, Euthyrox, Liothyronin, Thacapzol, Tiotil, eller Cordarone vill vi att du kontaktar oss. I vissa fall måste du sluta med dessa innan undersökningen.

Innan du gör bildtagningen får du ta av dig smycken och andra metallföremål över halsen. Metall hindrar nämligen strålningen att nå gammakameran, vilket ger sämre bilder.

Så går det till

När du kommer hit tar personalen in dig på ett rum där de sätter en venkateter (nål), vanligtvis i armvecket. Via den får du en spruta med ett radioaktivt spårämne som du inte känner något av. Därefter tar personalen bort venkatetern (nålen) och du får sitta ut i väntrummet.

Efter ungefär 10 minuter får du följa med in på ett rum för bildtagning. Du får lägga dig på rygg på en brits med huvudet något bakåtlutat för att få en bra bild av din sköldkörtel. Personalen tar två bilder över halsen som totalt tar 12 minuter.

Därefter får du sitta upp medan personalen visar bilderna för en läkare. I vissa fall vill läkaren träffa dig och känna på din sköldkörtel för att bättre kunna beskriva det som syns på bilderna i svaret till din läkare. Annars är undersökningen vanligtvis klar och du får lämna mottagningen.

Totalt tar undersökningen ungefär en timma.

Efter undersökningen

Våra läkare tittar på bilderna och skriver ett svar som vi skickar till avdelnings- eller mottagningsläkaren som har skrivit din remiss. Det är dit du får vända dig om du vill få svar på din undersökning.

Komplikationer och risker

Strålningen du får från det radioaktiva ämnet är inte mer än en vanlig röntgenundersökning och ämnet försvinner snabbt ur kroppen. 

Barn eller gravida ska inte följa med dig på undersökningen. Om du själv är gravid eller ammar vill vi att du kontaktar oss. 

Har du några frågor eller funderingar, prata gärna med oss så löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Thyreoideascintigrafi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Thyreoideascintigrafi ingår i tema Tema klinisk fysiologi