TIA

Kallas också transitorisk ischemisk attack

Senast ändrad 2016-03-29 av Lars Rosengren Överläkare, Adjungerad professor i Neurologi

TIA, transitorisk ischemisk attack, innebär att en del av hjärnan drabbats av en övergående syrebrist på grund av en blodpropp. Symtomen är desamma som vid stroke, men försvinner vanligtvis inom några minuter upp till ett par timmar.

När man insjuknar sker det plötsligt. Vanliga symtom vid TIA är:

  • domningar eller svaghet i ansikte, armar och/eller ben, oftast i ena kroppshalvan
  • svårigheter att tala eller förstå vad andra säger
  • synstörningar på ena eller båda ögonen
  • svårigheter att gå, yrsel eller balansproblem

Ring alltid 112 vid tecken på TIA! Vid en nyligen genomgången TIA bör man åka ambulans till närmaste akutsjukhus

Då TIA är en allvarlig varningssignal med risk för att snart insjukna i stroke, är det av yttersta vikt att bli inlagd på strokeenhet för skyndsam utredning. Orsaken till TIAn ska behandlas och det är mycket viktig att ge förbyggande behandling för att motverka framtida blodproppar i hjärnan.

Förebyggande behandling innebär alltid att någon form av blodförtunnande behandling ska ges livslångt och oftast också blodfettssänkande behandling samt vid behov blodtrycksänkare.

Behandlingsalternativ

Hos oss görs följande vid TIA:

  • Snabb utredning
  • Behandling av ev bakomliggande orsak som hjärtflimmer eller förträngning av halspulsådern
  • Läkemedel (livslång profylax mot nya proppar, blodfettsänkande behandling och vb blodtryckssänkare)
  • Information fr a om livsstilsfaktorer (viktigt med motion, nyttig mat med fisk och grönsaker, sluta röka)
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver TIA är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.