Tidig fosterdiagnostik

Senast ändrad 2016-09-28 av Katarina Knutsson Barnmorska, vårdavdelning

Ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset är regioncentrum för att diagnostisera sjukdomar och missbildningar hos fostret.

Fostervattensprov  (amniocentes)

utförs från graviditetsvecka 15 på grund av ålder/oro, hög risk på KUB eller om man hittat en avvikelse vid ultraljudsundersökning. 

Moderkaksprov  (chorionvillibiopsi)

utförs från graviditetsvecka 11 på grund av hög risk på KUB, vid känd kromosomavvikelse eller genetisk ärftlighet i familjen.

Vill Du veta mer finns utförlig information på Vårdguiden 1177.

Före undersökningen

Du har fått en tid och behöver inte anmäla dej utan går direkt och sätter dig i Ultraljudsväntrummet. Det kan kännas tryggt att Du har med dej din partner eller annan anhörig. Det är bra om Du inte kissar direkt innan undersökningen.

Så går det till

Specialistläkaren undersöker ditt foster med ultraljud och därefter sticker man in en tunn nål igenom bukväggen och suger upp fostervatten/moderkaksceller. De flesta kvinnor upplever inte att ingreppet är smärtsamt.

Provet skickas för analys till klinisk genetisk avdelning. Svarstiden är beroende av vilket analys man valt. Det får du veta från läkaren vid undersökningen. Normala prov kommer som brevsvar.

Efter undersökningen

Efter provtagningen rekommenderar vi dig att ta det lugnt. Det finns inga vetenskapliga bevis för att det minskar risken att få någon komplikation men många kvinnor upplever det naturligt att göra det efter provtagningen. Har du ett fysiskt ansträngande jobb bör du stanna hemma resten av dagen. Nästa dag kan du återgå till dina vanliga aktiviteter. Ibland händer det att det kan komma någon matsked fostervatten i trosan de närmsta dagarna efter provtagningen. Det betraktar vi som normalt.

Komplikationer och risker

Risken för missfall i samband fostervattens-/moderkaksprov är mindre än 1%.

Vid komplikationer efter provtagningen kan du vända dig till din mödravårdscentral eller kontakta förlossningskoordinatorn på telefon 031-343 12 50.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tidig fosterdiagnostik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Tidig fosterdiagnostik ingår i tema Tema förlossning