Torakoskopi

Torakoskopi är en undersökning där man tittar in i lungsäcken och eventuellt tar prov från slemhinnan.

Före undersökningen

Räkna med att undersökningen tar hela dagen. Ät frukost, ta dina ordinarie mediciner, dock ej vätskedrivande och blodförtunnande mediciner.

Duscha med Descutansvamp kvällen före och undesökningsdagens morgon.

Du får ej köra bil undersökningsdagen p.g.a. medicineringen.

 

Så går det till

Ingreppet inleds med att man i lokalbedövning tappar ut vätska och lägger in luft i lungsäcken, så kallad insufflation. När insufflationen är utförd får du avslappnande medicin och läkaren säkerställer att luft finns kvar i lungsäcken. Därefter tvättas huden noga inför ingreppet och läkaren lägger lokalbedövning. Via ett smalt rör som förs in mellan revbenen tittar läkaren in i lungsäcken och eventuell provtagning sker. Ingreppet avslutas med att luften sugs ut igen och ett stygn sätts i huden. Ibland kan det bli aktuellt att lägga ett dränage som successivt suger ut luften och vätskan, du blir då inlagd på sjukhuset ett par dagar.

Efter undersökningen

Efter ingreppet får du ligga till sängs, plant i 4 timmar. Skall du gå hem samma dag utförs en röntgenundersökning före hemgång.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Torakoskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Torakoskopi ingår i tema Tema lungmedicin