Total amputation av penis

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Orsaken till total penisamputation är peniscancer där det inte kan sparas något av penis längd. Operationen innebär att hela penis och lymfkörtlarna i ena eller båda ljumskarna opereras bort.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor alternativt dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Sjukgymnasten samtalar med dig kring andningsgymnastik och hur man bäst tar sig upp ur sängen efter operationen. Du kommer även att besöka operationsavdelningen där du träffar en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs under narkos och tar två till fem timmar beroende på om lymfkörtlar skall tas bort samtidigt eller ej. Hela penis opereras bort. En del av urinröret sparas och kommer att mynna ut under pungen. Körtelutrymning utförs därefter i ena eller bägge ljumskarna samt ibland i buken beroende på sjukdomsstadium. Under operationen läggs det in slangar sk dränage i vardera opererad ljumske för att leda ut lymfvätska.

Efter behandlingen

Efter operation ligger du på uppvakningsavdelning för extra observation innan du kommer åter till vårdavdelningen. För att motverka sårsmärtor får du tabletter och/eller sprutor. Det är ovanligt med svår smärta. Vid operationen har du fått en urinvägskateter för att avlasta den nya urinrörsmynningen. Katetern tas bort två till tre dagar efter operation. Dränaget/dränagen kommer att sitta kvar så länge det fortsätter att komma lymfa ur dem. Du får äta och dricka som vanligt efter operationen. Första dygnet efter operation kommer du att vara sängliggande frånsett toalettbesök för att motverka belastning på det nyopererade området. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Därför förväntar vi oss att du på andra dagen efter operation kommer upp och rör på dig enligt modellen”Ligga och gå - inte sitta och stå”. Hemgång brukar ske ca tre dagar efter operation.

Tvätta operationssåret under pungen dagligen med handdusch för att undvika sårinfektioner. Du kommer att gå hem med dränage om lymfkörtelutrymning gjorts. Särskild skötselanvisning för dessa skickas med från sjukhuset. Så länge du har kvar dränagen kommer du att en gång i veckan besöka en sjuksköterska på urologmottagningen. För att motverka uppkomst av blodproppar kommer du att använda kompressionsstrumpor under flera månader. Du kommer också att under ca 14 dagar injicera dig med blodförtunnande medel. Du kommer att träna på detta under vårdtiden och få med dig sprutorna från avdelningen innan du lämnar sjukhuset.

Du blir kallad per brev till återbesök hos doktorn fyra till sex veckor efter operation.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 30 eller avdelning 17. Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter du kommit hem kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Total amputation av penis är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.