Träning efter skoliosoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Senast ändrad 2016-02-10 av Charlotte Boman Sjukgymnast

Målet är postoperativ eftervård efter utskrivning från ortopedavdelning. 

Vår uppgift är att instruera och handleda vårdnadshavare och närstående i postoperativ hantering och mobilisering för att underlätta vardagsfungerande vid hemkomst.   

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Träning efter skoliosoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Träning efter skoliosoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning ingår i tema Tema barnsjukvård