Trattbröst

Kallas också Pectus excavatum

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Trattbröst/Kölbröst (pectus excavatum) är en missbildning i skelettet där bröstbenet är intryckt i en konkav skepnad. Trattbröst drabbar 1-8 personer av tusen och förekommer oftare hos pojkar än hos flickor. Det är ofta synligt vid födseln men kan även utvecklas senare. Orsaken till trattbröst är ännu inte känd. Det förekommer i olika svårighetsgrad och kan i enstaka fall ge mekaniska besvär men är oftast ett utseendemässigt problem.

Behandlingsalternativ

Hos oss inom plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset korrigeras trattbröst bland annat med hjälp av speciella silikonproteser och operation kan bli aktuell tidigast i de sena tonåren (om man är färdigvuxen). Dessa proteser tillverkas efter en avgjutning och läggs in i håligheten genom ett 5-6 centimeter långt snitt på bröstkorgens nedre del.

Målsättningen med rekonstruktiv plastikkirurgi hos patienter med trattbröst är att förbättra form och utseende så långt det är möjligt även om en normalisering inte är möjlig.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Trattbröst är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.