Triggerfinger

Kallas också Tendovaginitis stenosans, Knäppande finger, Stenoserande tendovaginit

Senast ändrad 2015-09-23 av Anders Nilsson Överläkare

Ett eller flera fingrar hakar upp eller har låst sig i ett böjt läge, ibland förenat med en ömhet eller smärta i handflatan. Orsaken är att senan som böjer fingret fastnar i sin senskida på grund av en lokal inflammation eller en uppdrivning av senan vilket leder till att fingret fastnar i ett böjt läge. 

Så ställs diagnosen

Symtomen är vanligtvis karaktäristiska varför diagnosen ställs med en läkarundersökning.

Behandlingsalternativ

Sjukdomen kan behandlas med en kortisoninjektion i senskidan eller med en öppen operation.

Vid en kortisoninjektion injicerar läkaren en blandning av kortison och lokalbedövning i senskidan med en tunn kanyl. Kortison minskar inflammationen och svullnaden så att senan glider lättare.

Kortisoninjektion ges vid ett vanligt mottagningsbesök.  Efter injektionen kan man använda handen som vanligt men skall undvika tyngre belastning. Ibland kan man någon dag efter injektion få en ökad smärta. Denna smärta går vanligtvis över av sig själv. Sjukskrivning behövs inte.

Öppen operation görs som en dagkirurgisk operation. Man behöver inte vara fastande och förbereder sig genom att tvätta sig. Senskidans kant är belägen i handflatan precis innan fingret tar sin början. Området bedövas med lokalbedövning och när området är smärtfritt lägger kirurgen ett snitt i huden och öppnar senskidan med en sax eller skalpell vilket ger mer utrymmet för senan. Blodflödet stängs kortvarigt av med en blodtrycksmanchett kring armen för att kirurgen skall kunna se operationsområdet bättre. Såret är mellan 1-2 centimeter långt. Efteråt sys huden ihop och ett mjukt förband läggs över operationsområdet.

De första dagarna är det viktigt att man håller handen högt och rör på fingrarna.  Stygnen avlägsnas på vårdcentralen ca 10-15 dagar efter operationen. Det flesta behöver ingen sjukskrivning men har man ett hårt belastande arbete kan det vara aktuellt under 2-3 veckor. Vanliga receptfria läkemedel räcker för smärtstillning.

För att minska smärta och risken för stelhet är det viktigt att hålla handen i högläge och röra på fingrarna efter operationen. Risken för infektion är låg men kan uppträda i ovanliga fall. Symtomen på infektion är ökad, ofta svår smärta, svullnad, rodnad, var och feber. Om man misstänker infektion är det viktigt att man kontaktar sjukvården.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Triggerfinger är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.