Trombolys vid stroke

Senast ändrad 2016-03-29 av Lars Rosengren Överläkare, Adjungerad professor i Neurologi

För den som kommit till sjukvården inom fyra timmar från insjuknandet med hjärninfarkt (”propp i hjärnan”) kan det ibland bli aktuellt med trombolys, propplösande behandling.

Trombolys innebär att proppen löses upp och blodflödet återställs, vilket minskar skadorna i hjärnan. Ju snabbare behandlingen kan ges ju mindre blir skadan!

Före behandlingen

Det är patienter med stroke pga hjärninfarkt (”propp i hjärnan”) som kan behandlas med trombolys; de med stroke pga blödning (se stroke - hjärnblödning) får inte behandlas eftersom det gör blödningen värre.

Behandlingen ska inledas så fort som möjligt och senast inom 4,5 timmar från insjuknandet eftersom effekten avtar med tiden och risken för biverkningar ökar om den ges senare. Därför ska man alltid ringa 112 vid tecken till stroke (se stroke - symtom) för att transporteras akut med ambulans till sjukhuset.

Det går inte att skilja stroke pga ”propp” från hjärnblödning utan röntgen. Därför måste alla som ska behandlas skiktröntga hjärnan först så att blödning helt säkert kan uteslutas.

Trombolys kan inte heller ges till patienter som har ökad blödningsbenägenhet, exempelvis de som tidigare haft en hjärnblödning eller som nyligen genomgått en större operation.

Så går det till

Trombolys görs genom att ett blodproppsupplösande läkemedel (Actilyse) ges som "dropp" intravenöst i ett blodkärl (vanligen en ven i armvecket). Behandlingen tar 1 timma. Under behandlingen övervakas patienten mycket med täta blodtryckskontroller och neurologisk undersökning.

Efter behandlingen

Efter trombolysen övervakas patienten mycket noga eftersom det finns risk för komplikationer i form av blödning. En ny skiktröntgen av hjärnan görs efter 24 timmar.

Om trombolysbehandlingen kunnat inledas inom 3 timmar så är det 1/3 av patienterna som förbättras eller blir helt bra.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Trombolys vid stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.