Trombopoetin

Trombocytopeni (för få blodplättar) orsakas ofta av att trombocyterna försvinner för snabbt, trots att bildningen av trombocyter är normal eller t.o.m. ökad. Diagnosen är då ITP som hos vuxna inte sällan är kronisk. Behandlingen består av kortison, ev. högdos gammaglobulin, och i vissa fall får man operera bort mjälten. Om trombocytopenin kvarstår trots dessa behandlingar kan det bli aktuellt med trombopoetinbehandling, som ges i tablettform.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Trombopoetin är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Trombopoetin ingår i tema Tema hematologi