Trycksår

Senast ändrad 2017-02-28 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett trycksår orsakas av att blodcirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar, och det kan göra riktigt ont. Om en del av huden utsätts för ihållande tryck påverkas cirkulationen i området snabbt. Friska och rörliga personer känner obehag av den försämrade cirkulationen och byter då ställning, till exempel sätter sig annorlunda på stolen eller lägger sig bekvämare i sängen. För personer som har svårt att röra sig finns en risk att trycket blir långvarigt, cirkulationen blir då mer allvarligt påverkad. Det gör att hudens celler inte får närig och det syre som den behöver. Huden kan inte göra sig av med restprodukter, då uppstår trycksår.

Så ställs diagnosen

Det första man märker är att huden blir öm och röd eller missfärgad. I senare stadier blir huden avskavd och man får kanske sprickor och blåsor i huden. Om trycket består försvinner snart alla hudlager och såret kan bli djupt och även infekterat. Området där ben ligger nära huden brukar vara värst utsatta.

Om man är sängliggande kommer trycksåret ofta på bakhuvudet, öronen, skinkorna, armarna eller hälarna. Risken för trycksår ökar om det tryckutsatt hudområdet utsätts för fukt eller temperaturförhöjning.

Behandlingsalternativ

Inom Plastikkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset är det framförallt ryggmärgsskadade patienter som normalt vistas i hemmet och/eller är yrkesverksamma som opereras för trycksår.
Äldre patienter som vårdas på sjukhem eller liknande och är sängliggande opereras som regel inte men kan övervägas om sårvården är mycket smärtsam.

Plastikkirurgisk operativ behandling av patienter med trycksår görs med avancerad lambåplastik i kombination med sårrevision. Lambåplastik innebär att hud och underliggande vävnad lossas från sitt underlag och förflyttas på en stjälk genom vilken lambån får sin blodförsörjning, för att täcka en närliggande huddefekt. Målsättningen är primär åtgärd för läkning av såret.

Den postoperativa regimen innebär vård på tryckavlastande madrass i minst två veckor. Därefter mobiliseringsvård i ytterligare en vecka. Plastikkirurgisk rekonstruktiv operation förutsätter ett gott nutritionstillstånd hos patienten. Patienter där infektion i trycksåret orsakar feber och allmänpåverkan skall i första hand remitteras till Infektionskliniken.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Trycksår är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Trycksår ingår i tema Tema plastikkirurgi