Tubulära bröst

Senast ändrad 2016-10-13 av Susanna Andersson Administratör, vård

Tubulära bröst är en medfödd missbildning som kan förekomma hos både män och kvinnor. Den exakta orsaken till detta är okänd och visar sig först under puberteten när bröstutvecklingen sker och då brösten inte utvecklas normalt och fullt ut.

Tubulära bröst är inte bara små eller underutvecklade utan uppvisar också en avvikelse i utseende och form. 
Typiska egenskaper är förstorade uppsvullna vårtgårdar, ovanligt stort avstånd mellan brösten, minimal bröstvävnad, slapphet och smal bas på bröstkorgen. Tillståndet kan även påverka möjligheten för kvinnor att amma i de fall där mjölkkörtlarna inte utvecklats tillräckligt för att producera mjölk. Andra fysiska aspekter som exempelvis fertilitet   (= fruktsamhet) och graviditet påverkas inte.

Behandlingsalternativ

Utseendet på tubulära bröst kan behandlas genom kirurgiska ingrepp, inklusive vävnadsexpansion och bröstimplantat. Bedömning sker alltid individuellt då svårighetsgraden varierar från mild till allvarlig. Det är omöjligt att på förhand veta vilken metod som lämpar sig bäst.

Förfarandet för att rätta till utseende vid tubulära bröst kan vara mer komplicerat än en vanlig bröstförstoring, och här inom plastikkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi specialistutbildade plastikkirurger som kan korrigera denna defekt.

Målsättningen med rekonstruktiv plastikkirurgi hos patienter med tubulära bröst är att förbättra form och utseende så långt det är möjligt, även om en normalisering inte är möjlig.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tubulära bröst är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Tubulära bröst ingår i tema Tema plastikkirurgi