Tumbasartros

Kallas också förslitning i tummens basled, artros i tummen, artros i första karpometakarpalleden

Tumbasartros (förslitning i led) är en vanlig åkomma (15-30%) hos kvinnor över 45 år. När ledbrosket bryts ner blir det reaktioner i benet med smärta vid belastning, nedsatt kraft och tilltagande stelhet vid tummens basled.

Så ställs diagnosen

Klinisk undersökning samt röntgen. Vanligtvis ställs diagnosen med röntgen via din vårdcentral som även informerar och påbörjar behandlingen. Först när operativ åtgärd blir aktuell utfärdas remiss till sjukhuset.

Behandlingsalternativ

Kirurgisk behandling blir aktuell först när stegen 1-5 inte har effekt:

  1. Information
  2. Artrosskola
  3. Ortos (stödbandage)
  4. Inflammationshämmande läkemedel (NSAID)
  5. Kortisoninjektion i leden


Om ovanstående åtgärder inte hjälper finns olika operationsmetoder. Huvudsyftet med operationen är att minska smärtan och därigenom öka styrkan, dock återfås sällan "normal" styrka i tumgreppet. 

Operationen kan göras med s.k. interpositionsplastik/senplastik där man använder en del av sena från tumme eller handleden. Det finns även proteser för tumbasen som kan vara lämpliga i vissa fall. Någon gång kan en s.k. steloperation vara motiverad.

Före kirurgisk behandling ska huden skall vara fri från sår och tvättad enligt särskilda instruktioner som kommer med i ett kallelsebrev inför operationen.

Operationen utförs vanligtvis som en dagoperation. Operationen görs oftast i bedövning av armen alternativt i narkos (sövning).

Efter behandling/operation:

Gips som innefattar tumme och handled. Återbesök för omgipsning samt tagning av stygn efter 2-5 veckor. Total gipstid: 4-6 veckor. Efter avgipsning utprovning av mjuk ortos samt rehabiliteringsträning via sjukgymnast. Sjukskrivningstid 2-4 månader beroende på typ av arbete. Lång läkning och rehabiliteringstid. Smärtfrihet oftast efter 3-6 månader.

Komplikationer och risker:

Infektionsrisk föreligger alltid vid operativa ingrepp, denna risk är dock låg. Förändrad känsel i anslutning till operationsområdet vilken kan vara övergående eller bestående. Det finns risk för behov av protesbyte på sikt om protesen slits.

Komplikationsriskerna vid kirurgi ökas vid rökning varför rökfrihet rekommenderas inför alla typer av operativa ingrepp.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tumbasartros är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.