Tumörkirurgi inom ortopedi

Senast ändrad 2015-06-03 av Karin Björnberg Sjuksköterska

Tumörkirurgi inom ortopedi

Före behandlingen

De patienter som omhändertas på ortopedonkologen har antingen en tumör som sitter i mjukdelarna eller i skelettet. De delas in i primära tumörer och metastaser. Diagnosen ställs efter klinisk undersökning, kompletterat med olika röntgenundersökningar och ibland finnålspunktion eller biopsi.

 

 

Primära tumörer i mjukdelar delas in i benigna (godartade) ex. lipom, och neurilemmon  eller maligna (elakartade) ex. liposarkom, malignt fibröst histiocytom (MFH) och  fibrosarkom.

   Symtomen hos dessa patienter är oftast bara en svullnad eller en knöl som gör att de söker läkare. De har sällan någon värk. De maligna tumörerna delas in i olika grader av malignitet (I-IV) som talar om hur elakartad tumören är, d.v.s hur stor risken är för metastasering. Tumörerna opereras bort och ofta måste man rekonstruera mjukdelsdefekten med hjälp av lambå och/eller delhudstranplantat.

En del patienter genomgår också strålbehandling eller cytostatikabehandling i anslutning till kirurgin.

 

Primära tumörer i skelettet delas också in i benigna ex. osteoidosteom, kondrom och jättecellstumör, eller maligna ex. osteosarkom, Ewing´s sarkom och kondrosarkom.

   Kondrosarkom är vanligare hos äldre människor.  Osteosarkom och Ewing´s sarkom drabbar framförallt barn och tonåringar. Dessa patienter inleder behandlingen med cytostatika och sedan opereras tumören bort. Den borttagna skelettdelen behöver ersättas. Detta kan  göras på olika sätt t.ex med proteser, insättning av stag och/eller bentransplantationer. Fortsatt cytostatikabehandling följer så snart det är medicinskt möjligt.

 

Den vanligaste lokalisationen för metastaser i skelettet är kotpelare, bäcken och lårben. För denna patientgrupp är det viktigt att minska smärtan och att återfå gångförmågan. Detta kan ske genom t.ex  insättning av en höftprotes. I vissa fall lämpar sig strålbehandling bättre. Vid metastaser i kotpelaren är det viktigt att minska trycket på ryggmärgen. Behandlingen för dessa patienter startar med högdoskortison och sedan väljer man operation och/eller strålbehandling.

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tumörkirurgi inom ortopedi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.