Turners syndrom

[Allmänt om diagnosen]

 

Så ställs diagnosen

[Hur ställs diagnosen?]

Behandlingsalternativ

[Vilka behandlingsalternativ finns?]

Inom Reproduktionsmedicin finns Turnercentrum för kvinnor med Turners syndrom, där diagnostik, utredning och behandling sker vad gäller hälsa och sjukdom hos denna patientgrupp. Olika specialister och yrkesgrupper som är engagerade i vården samarbetar inom Turnercentrum. Här finns gynekolog/ reproduktionsmedicinare, endokrinolog, öron- näs- och halsspecialist samt audionom, genetiker, barnmorska, psykolog, talpedagog och tandläkare. Flickor som fått diagnos i barndomen och som haft kontakt med Tillväxtenheten, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus remitteras till Turnercentrum för fortsatt omhändertagande i vuxen ålder. Mer information om uppföljning och behandling finns att läsa i Vårdprogram för Turners syndrom på www.internetmedicin.se.

Forskning pågår inom olika områden för att öka kunskapen om hälsa och livskvalitet, samt effekter av given och aktuell behandling och betydelsen av genetiska faktorer. I en långsiktig uppföljning med undersökning vart 5:e år insamlas data från utförda läkarundersökningar, utvidgad provtagning, ultraljud hjärta, bentäthetsmätning och hörseltest och sedan sker jämförelse med data från kvinnor i befolkningen. Detta ger unika möjligheter för värdering av sjuklighet samt för studier av samband mellan genetiska faktorer, medicinsk behandling samt somatisk och psykosocial hälsa.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Turners syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Turners syndrom ingår i tema Tema gynekologi