Tyreoidektomi

Före behandlingen

Varför ska jag opereras för giftstruma?
Giftstruma kan behandlas med mediciner, radioaktivt jod eller operation. Vanliga orsakar för att välja operation är att giftstruman inte läkt ut under medicinsk behandling eller kommit tillbaka efter medicinsk behandling. Andra skäl kan vara att sköldkörteln samtidigt är förstorad, att man har ögonbesvär beroende på giftstruman eller av något skäl inte kan fullfölja medicinsk behandling.

Hur bör jag utredas innan operation?
Utredning med läkarundersökning och blodprovstagning görs vanligen av endokrinolog eller medicinläkare. Inför operation är det viktigt att nivåerna av ämnesomsättningshormon normaliseras på medicinsk väg. Om man har röstpåverkan bör man genomgå stämbandsundersökning innan operationen.

Så går det till

Finns risker med operationen?
De tre vanligaste komplikationerna efter sköldkörteloperation är:

blödning
skada på stämbandsnerven vilket kan leda till permanent heshet
skada på bisköldkörtlarna vilket leder till för låga kalknivåer i blodet
Hur stor del av sköldkörteln måste tas bort?
Vid giftstruma tas hela sköldkörteln bort.

Hur brukar förloppet kring operation vara?
Operationsdagen är du fastande från midnatt. Operationen tar cirka 1,5-2,5 timmar. Efter sex timmar på uppvakningsavdelningen får du komma till vårdavdelning. Det är normalt att ha lite halsont men oftast kan man äta och dricka redan på operationsdagens kväll. De flesta patienter kan skrivas ut från sjukhuset första dagen efter operationen. Vanliga aktiviteter kan man göra från första dagen efter operationen och tyngre fysisk aktivitet efter två veckor. Oftast blir du sjukskriven två veckor.

Vid giftstruma tas hela sköldkörteln bort. Vid knölstruma kan halva eller hela sköldkörteln tas bort. Vid misstanke om cancer kan halva eller hela sköldkörteln tas bort.

Efter behandlingen

Hur brukar förloppet kring operation vara?
Operationsdagen är du fastande från midnatt. Operationen tar cirka 1,5-2,5 timmar. Efter sex timmar på uppvakningsavdelningen får du komma till vårdavdelning. Det är normalt att ha lite halsont men oftast kan man äta och dricka redan på operationsdagens kväll. De flesta patienter kan skrivas ut från sjukhuset första dagen efter operationen. Vanliga aktiviteter kan man göra från första dagen efter operationen och tyngre fysisk aktivitet efter två veckor. Oftast blir du sjukskriven två veckor.

Komplikationer och risker

Finns risker med operationen?
De tre vanligaste komplikationerna efter sköldkörteloperation är:

blödning
skada på stämbandsnerven vilket kan leda till permanent heshet
skada på bisköldkörtlarna vilket leder till för låga kalknivåer i blodet

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Tyreoidektomi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.