Ultraljudsundersökning - benartärer

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Vid undersökningen gör vi en kartläggning av utseendet och blodflödet i stora kroppspulsådern i buken (aorta) samt i de stora pulsådrorna i bäckenet och benen. Undersökningen görs genom att man håller en ultraljudssändare mot buken och/eller benen och samlar in rörliga bilder och flödessignaler för analys. Undersökningen tar ca 30-45 minuter per ben.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - benartärer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - benartärer ingår i tema Tema radiologi