Ultraljudsundersökning - buk

Senast ändrad 2016-01-21 av Wisam Witwit Underläkare, ST

Under ultraljudsundersökningen använder man sig av ljudvågor för att synliggöra kroppens inre som t ex bukorganen. Inom röntgenverksamhetet utförs undersökningen av en röntgenläkare. Läkaren tar bilder och bedömer i anslutning om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

Hur går det till att få bilder?

Via en dosa skickas högfrekventa ljudvågor in i kroppen. Maskinen analyserar ekona som kommer tillbaka från den undersökta kroppsdelen för att räkna fram en bild.

 Varför gör man undersökningen?

Ultraljudsundersökning av buken görs för att kunna bedömma om det finns tecken till sjukdomar eller skador i bukens organ eller i de övriga avbildade strukturer. Undersökningen utförs t ex vid misstanke om gallsten, gallblåseinflammation eller leveråkomma. Även bukspotskörtlen, mjälten, njurarna och urinblåsan kan bedömmas. Undersökningen utförs också  vid misstanke om vätska i buken.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt.

Oftast måste man byta om till sjukhusegna kläder. Vid undersökning av övre buken behöver man vara fastande i 6-8 timmar före undersökningen. I övrigt behövs i vanliga fall inga särskilda förberedelser inför undersökningen.

Så går det till

Patienten undersöks vanligen i liggande. En vattenbaserad gel fördelas på huden över området som ska undersökas för att förbättra kontakten mellan dosan och huden. Läkaren håller och trycker dosan sedan i olika vinklar och positioner mot huden. Läkaren brukar ge patienten några enkla instruktioner som att hålla andan en viss tid. Undersökningen tar i vanliga fall mellan 15 och 30 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man som vanligt. En röntgenläkare granskar bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Ultraljudsundersökningen medför inga kända risker.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - buk är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - buk ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar  och  Tema radiologi