Ultraljudsundersökning - halskärl

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

 

Vid undersökningen gör vi en kartläggning av utseendet och blodflödet i halspulsådrorna. Undersökningen görs genom att man håller en ultraljudssändare på halsen och samlar in rörliga ultraljudsbilder och flödessignaler för analys. Undersökningen tar mellan 20-45 minuter.

En stroke eller TIA kan bero på förträngning av en halspulsåder. Vid misstanke om detta undersöks blodflödena i halspulsådrorna med ultraljud.

Om ultraljudsundersökningen visar att det finns en betydande förträngning i ett halskärl kan det blir aktuellt med operation. Denna görs då av kärlkirurg.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - halskärl är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - halskärl ingår i tema Tema radiologi