Ultraljudsundersökning - hjärtat

För att utreda orsaken till stroke eller TIA kan det i vissa fall vara aktuellt med ultraljudsundersökning av hjärtat. Anledningen är att blodproppar i hjärnan kan komma från hjärtat.

Alla kroppens organ och vävnader som innehåller vätska kan undersökas med ultraljudsundersökning. Med hjälp av en prob, en liten dosa, som förs på huden runt de organ som vill granskas. Proben skickar ut ljudsignaler som studsar mot vävnaden och sedan tillbaka till proben. På detta sätt kan signalerna skapa en bild som visas på ultraljudsapparatens skärm. 

Före undersökningen

Inför en ultraljudsundersökning på hjärtat krävs inga särskilda förberedelser. Det går bra att äta och dricka som vanligt innan.

Så går det till

Undersökningen kan genomföras oberoende av rum så länge det finns en säng/brist och dämpad belysning för att kunna se bilderna bra på skärmen. Till en början ska man ligga på vänster sida med armen böjd under huvudet. Med hjälp av proben som förs på vänster sida av bröstkorgen. För att få bra kontakt används gel och undersökaren kan ibland behöva trycka ganska hårt för att få tydliga bilder. Hela undersökningen tarca 45-60 min. 

Med hjälp av ultraljudet ser man hur hjärtat rör sig och slår, om det finns nedsatt pumpförmåga eller rörlighet. Man ser också hur hjärtats klaffar öppnar och stänger sig samt om det finns vätska i hjärtsäcken.

Komplikationer och risker

Riskfri undersökning men kan känna lätt ömhet som är övergående som undersökaren har behövt trycka hårdare med proben.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - hjärtat är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - hjärtat ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar  och  Tema radiologi