Ultraljudsundersökning - höft

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ultraljudsundersökning innebär att ljudvågor sänds in i kroppen med en särskild sändare. Ljudvågorna studsar sedan tillbaka till sändaren när de stöter på olika organ i kroppen. Ljudvågorna omvandlas till en bild som visas på en datorskärm. Lederna i kroppen avbildas bra med ultraljud och det går att se om det finns svullnad i leden som tecken på inflammation, eller i sällsynta fall infektion. Höftleden ligger relativt djupt in i kroppen och det är svårt för läkaren att bedöma om det föreligger inflammation genom att klämma och känna på leden. Ultraljudsundersökning kan användas för att säkrare bedöma detta. Ultraljud är också ett bra hjälpmedel när man ska ge en kortisonspruta i höftleden, eftersom man ser när nålen hamnar på rätt plats. Undersökningen görs på röntgenmottagningen.

Före undersökningen

Det behövs inga särskilda förberedelser inför undersökningen. Enda undantaget är om du planeras få kortisonspruta och äter blodförtunnande Waran, då ska du prata med läkaren som skrev remissen så att extra blodprovstagning ordnas och röntgenmottagningen meddelas.

Så går det till

När du kommer in till läkaren får du ta av dig kläderna som täcker höfterna, underkläder får behållas på. Du får lägga dig på en brits och läkaren applicerar därefter en gel på huden och för ett instrument på huden runt höften. Bilden av höftleden syns på datorskärmen i rummet. Om din läkare har bett att en kortisonspruta ska ges, görs detta av läkaren vid ultraljudsundersökningen om hon eller han finner tecken till inflammation i leden.

Tidsåtgången för undersökningen och en eventuell kortisonspruta är cirka en halvtimma. Ultraljudsundersökningen gör inte ont, men det kan kortisonsprutan göra.

Efter undersökningen

Du får gå hem direkt efter undersökningen. Har du fått en kortisonspruta ska leden avlastas så mycket det går närmsta dygnet. Det kan göra mer ont i leden första till andra dygnet efter sprutan, men inom två dygn brukar sprutan ha god effekt på inflammationen. Har du inte fått någon spruta känns det som vanligt och inga åtgärder behövs. 
Den doktor som skickade dig till undersökningen får ett svar från läkaren på röntgen inom ett par veckor, och ni kan diskutera resultatet efter er överenskommelse.

Komplikationer och risker

Ultraljudsundersökningen har inga kända risker. Efter en kortisonspruta kan man i mycket, mycket sällsynta fall få en bakteriell infektion i leden som måste åtgärdas (risken är mindre än 1/100 000).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - höft är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - höft ingår i tema Tema radiologi  och  Tema reumatologi