Ultraljudsundersökning - kärl

Senast ändrad 2016-05-26 av Wisam Witwit Underläkare, ST

Under ultraljudsundersökningen använder man sig av ljudvågor för att synliggöra kroppens inre som t ex kärlsystemet. Inom röntgenverksamheten och klinisk fysiologi utförs undersökningen av en läkare eller biomedicinsk analytiker. Undersökaren tar bilder och bedömer i anslutning om det finns tecken till sjukdomar.

Hur går det till att få bilder?

Via en dosa skickas högfrekventa ljudvågor in i kroppen. Maskinen analyserar ekona som kommer tillbaka från den undersökta kroppsdelen för att ta fram en bild.

Varför gör man undersökningen?

Ultraljudsundersökning av kärlen görs för att kunna bedöma om det finns tecken till sjukdomar i kärlsystemet. Med ultraljud kan man inte bara avbilda kärlstrukturerna utan även deras funktion (blodflöde). Undersökningen utförs t ex vid misstanke om blodpropp i de djupa ben- eller armvenerna eller vid misstanke om förträngningar i hals-, ben- eller bukkärl. Även nedre delen av bukens stora kroppspulsåder kan bedömas.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer personalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt.

Oftast måste man ta av sig kläder och smycken på den kroppsdel som ska undersökas och man kan behöva byta till sjukhusegna kläder. Vid bukundersökningar kan man behöva fasta i några timmar för att undvika tarmgas som annars försvårar bildtagningen. I övrigt behövs i vanliga fall inga särskilda förberedelser inför undersökningen.

Så går det till

Patienten undersöks vanligen i liggande eller halvstående. En vattenbaserad gel fördelas på huden över området som ska undersökas för att möjliggöra kontakten mellan dosan och huden. Läkaren eller biomedicinska analytikern håller och trycker dosan i olika vinklar och positioner mot huden. Undersökningen tar i vanliga fall mellan 15-45 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man som vanligt. En läkare eller biomedicinsk analytiker granskar bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Ultraljudsundersökningen medför inga kända risker.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - kärl är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - kärl ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar  och  Tema radiologi