Ultraljudsundersökning - prostata

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ultraljudsundersökning görs för att bestämma prostatas storlek och ibland också för att ta vävnadsprov från körteln. Alternativt kan en läkare via ändtarmen känna på prostatan för att avgöra om den är förstorad, eller om det finns misstanke om prostatacancer. Men ultraljudsundersökningen ger en mer korrekt uppfattning om storleken. Finns misstanke om prostatacancer kompletteras undersökningen med vävnadsprover.

Före undersökningen

Före undersökningen bör tarmen tömmas med ett litet lavemang. I övrigt behövs inga förberedelser.

Så går det till

Ultraljudsundersökning av prostata sker med hjälp av en kort, avrundad stav. Den förs in några centimeter i ändtarmsöppningen och därefter kan läkaren se på en bildskärm hur prostata ser ut. För att underlätta införandet av staven smörjs den in med gel. Patienten brukar ligga på sidan med knäna lätt böjda. Undersökningen tar 10-15 minuter och är helt smärtfri. Prostatas storlek kan noggrant bestämmas. För att utesluta cancer kan undersökningen kombineras med provtagning med en nål som förs in utefter ultraljudsstaven. Antibiotika ges för att förhindra infektion i samband med punktionen.

Efter undersökningen

Efter provtagningen kan blod ses i urinen, i sädesvätskan och från tarmen i några dagar. Detta är helt ofarligt och inget att oroa sig över. Någon enstaka gång ger provtagningen urinvägsinfektion, eventuellt med feber. I dessa fall, speciellt vid feber och allmän påverkan, bör läkare uppsökas.

Komplikationer och risker

Provtagningen bör inte genomföras om patienten behandlas med blodförtunnande mediciner.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - prostata är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - prostata ingår i tema Tema radiologi  och  Tema urologi