Ultraljudsundersökning - vener

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Ultraljud av vener (venös insufficiens)
Undersökningen kan utföras i två olika syften och det är uppgifterna från din remitterande läkare som avgör hur omfattande undersökningen blir. I det ena fallet undersöker vi om det finns tecken till åderbråck med klaffläckage i djupa vener i benet eller i benens ytliga stamvener. I det andra fallet gör vi en kartläggning av synliga åderbråck inför planering av operation. Undersökningen görs i halvstående och genom att en sändare hålls mot benens vener och vi registrerar om det finns backflöde i venerna. Undersökningen tar ca 1 tim.


Ultraljud av vener (trombosdiagnostik)
Vid undersökningen görs en bedömning av om det finns en blodpropp i djupa och ytliga vener i benen. Undersökningen görs i halvstående och genom att man trycker med en ultraljudssändare mot benet för att se om venen är öppen eller om det finns en blodpropp. Undersökningen tar ca 15-30 minuter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning - vener är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning - vener ingår i tema Tema radiologi