Ultraljudsundersökning vid graviditet

Kallas också Obstetriskt ultraljud

Senast ändrad 2015-12-07 av Lena Mellqvist Barnmorska, vårdavdelning

Rutinultraljudsundersökningen bör göras mellan graviditetsvecka 18-20. Syftet med undersökningen är att:

  • avgöra hur långt graviditeten har kommit och beräkna datum för förlossning
  • se hur många foster som finns i livmodern
  • upptäcka om fostret har vissa missbildningar.
  • se moderkakans placering

 

KUB-ultraljud (kombinerat ultraljud och blodprov) erbjuds i Västra Götaland till dig > 35 år och görs mellan graviditetsvecka 11-13.

  • blodprov tas på barnmorskemottagningen omkring gravvecka 10
  • man mäter fostret för att bestämma graviditetslängd
  • man mäter vätskespalten i fostrets nacke
  • du får svar i form av en sannolikhetsbedömning för de tre vanligaste kromosomavvikelserna
  • om undersökningen utfaller med hög sannolikhet blir du erbjuden tid för fostervattensprov/moderkaksprov

 

Tillväxtultraljud kan utföras i senare delen av graviditeten.

Man mäter storleken på fostret och kan följa tillväxten, bedöma fostervattenmängd och läget av moderkakan.

Om man ser större avvikelser i fostervikt eller fostervattenmängd kan man komplettera ultraljudsundersökningen med flödesmätning i olika blodkärl hos barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär.

 

Vill du veta mer om ultraljud se vårdguiden 1177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så går det till

 När du kommer till ultraljudsmottagningen behöver du inte anmäla dig utan sitt ner i väntrummet så blir du uppropad. Din partner är välkommen eller en annan anhörig. Det är en medicinsk undersökning som kräver koncentration varför det inte är lämpligt att ta med barn. Undersökningen tar ca 30 min. Vid avvikande eller svårbedömda ultraljudsfynd får du tid för ny bedömning. Alla avvikelser går inte att upptäcka med ultraljud.  

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning vid graviditet är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning vid graviditet ingår i tema Tema förlossning  och  Tema radiologi