Ultraljudsundersökning

Kallas också sonografi

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under ultraljudsundersökningen använder man sig av ljudvågor för att synliggöra kroppens inre. Undersökningen utförs vanligtvis av en röntgenläkare. Läkaren tar bilder och bedömer i anslutning om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

 

Hur går det till att få bilder?

Via en dosa skickas högfrekventa ljudvågor in i kroppen. Maskinen analyserar ekona som kommer tillbaka från den undersökta kroppsdelen för att räkna fram en bild.

 

Varför gör man undersökningen?

Ultraljud är en utmärkt metod för bedömningen av de flesta bukorganen och sköldkörteln. Även senor och muskler kan undersökas. Alla strukturer som innehåller luft (tarmarna, lungorna) är däremot svårbedömda med ultraljud. Fördelen med denna undersökningsteknik är att man inte måste använda sig av röntgenstrålning.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt.

Oftast måste man ta av sig kläder och smycken på den kroppsdel som ska undersökas och man kan behöva byta till sjukhusegna kläder. I övrigt behövs i vanliga fall inga särskilda förberedelser inför undersökningen. Vid undersökning av övre buken behöver man vara fastande i 6-8 timmar före undersökningen.

Så går det till

Patienten undersöks vanligen i liggande. En vattenbaserad gel fördelas på huden över området som ska undersökas för att förbättra kontakten mellan dosan och huden. Läkaren håller och trycker dosan sedan i olika vinklar och positioner mot huden. Undersökningen tar i vanliga fall mellan 15 och 30 minuter.

Ibland tillförs även kontrastmedel till blodet som kan hjälpa att synliggöra vissa förändringar. Kontrastmedlet ges i så fall via en så kallad venkateter i armen. Ibland används ultraljud även för att göra vissa mindre ingrepp som vävnadsprovtagning eller dräninläggning.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man i de flesta fall som vanligt. En röntgenläkare granskar bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Ultraljudsundersökningen medför inga kända risker. Ingrepp som utförs under ultraljudsundersökningen kan dock ha egna komplikationer och risker.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ultraljudsundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ultraljudsundersökning ingår i tema Tema radiologi