Undersökning vid misstänkt vibrationsskada

Senast ändrad 2015-04-02 av Michael Björk IT-tekniker

Vid en omfattande exponering för handhållna, vibrerande maskiner kan skador på kärl och nerver uppstå. Nervskadan kan yttra sig i form av stickningar, domningar, nedsatt känselförmåga och minskad handkraft. Om du kommer till oss för att dina händer kan ha skadats av vibrerande verktyg får du oftast göra en undersökning där vi testar olika funktioner i dina händer. Den ger oss information om din känsel för värme, kyla och vibrationer. Den visar också hur stark du är i handens olika muskler och hur din koordination och finmotoriska förmåga är.

Före undersökningen

Du ska du inte arbeta med vibrerande verktyg den dag du ska genomgå undersökningen. Timmarna innan ska du också undvika tyngre fysiskt arbete, snusning, rökning och kaffe eftersom det kan påverka undersökningsresultatet. Du får skriftlig information hemskickad innan undersökningen.

Så går det till

Undersökningen består av flera olika delmoment. Din känsel för värme och kyla testas genom att du får hålla dina fingrar på en platta som ändrar temperatur. På samma sätt testas din känsel för vibrationer genom att du håller något av dina fingrar på en platta som vibrerar. Oftast testas pek- och lillfinger på den hand som du har mest symtom i. Din handstyrka testas genom att du får trycka och klämma så hårt du kan, på olika verktyg som mäter din kraft. Din finmotoriska förmåga och koordination testas genom att du får sätta i så många pinnar du hinner i en träplatta med hål under en bestämd tid, både med en hand i taget och med båda händerna samtidigt.

Efter undersökningen

Du får veta resultatet av undersökningen av din läkare på mottagningen.

Komplikationer och risker

En del som har smärtor i händerna kan uppleva vissa delar av undersökningen som obehagliga. Till exempel kan det vara tungt att göra styrketesterna. Eventuellt obehag går oftast snabbt över och är inte farligt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Undersökning vid misstänkt vibrationsskada är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.