Uppföljning hos läkare vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

På enheten arbetar specialistläkare i psykiatri samt underläkare. Läkare har ansvar för att tillsammans med sjuksköterska följa upp ätstörningens påverkan på kroppen. Läkare är delaktiga i nybesöksprocessen samt har ett övergripande ansvar för behandlingen inom såväl slutenvård, dagvård som öppenvård.

Det är läkare som tar ställning till behov av sjukskrivning och utfärdar intyg för detta. Läkare tar ställning till behov av läkemedelsbehandling och förskriver och följer upp denna (se rubriken läkemedelsbehandling vid ätstörning).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Uppföljning hos läkare vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Uppföljning hos läkare vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri