Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Sjuksköterskan vid en ätstörningsmottagning ansvarar, i samarbete med läkare, för kontroll och uppföljning av patientens somatiska och psykiska hälsa när det bedöms nödvändig. En uppföljning av sjuksköterska kan ofta innebära kontroll av vikt, puls och blodtryck, och ibland olika provtagningar. Sjuksköterska kan också erbjuda allmän rådgivning och stödjande samtal.

Vid Anorexi-Bulimimottagningen kan särskilt yngre patienter och deras föräldrar även ofta träffa våra sjuksköterskor i en inledande fas av behandlingen, där man fokuserar på ätstörningssymptomen och påbörjar ett första arbete med att försöka att ta kontroll över dessa. Efter denna inledande fas fortsätter man oftast i familjebehandling hos behandlare vis mottagningen. 

Mottagningens sjuksköterskor är även, tillsammans med sjuksköterskor och skötare från dagvårdsenheten och slutenvårdsavdelningen inkluderad i verksamhetens team för hembaserad vård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri