Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Sjuksköterska vid mottagningen ansvarar, i samarbete med läkare, för kontroll och uppföljning av patientens somatiska och psykiska hälsa när det bedöms nödvändig. En uppföljning av sjuksköterska kan ofta innebära kontroll av vikt, puls och blodtryck, och ibland olika provtagningar. Sjuksköterska kan också erbjuda allmän rådgivning och stödjande samtal.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Uppföljning hos sjuksköterska vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri