Uretrit

Kallas också Urinrörsinflammation

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Med urinrörskatarr, uretrit, menar man en inflammation i urinröret.

De symtom som kan förekomma är vanligen sveda eller smärta vid vattenkastning, urinträngningar, och ibland flytning ur urinröret. Detta är något som kan förekomma hos både kvinnor och män.

I första hand tar man kontakt med sin vårdcentral.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Uretrit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Uretrit ingår i tema Tema urologi