Urinblåsecancer

Kallas också blåscancer

Senast ändrad 2015-02-17 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Urinblåsecancer är en av de vanligare cancersjukdomarna. Sjukdomen är vanligast hos personer i 50-75-årsåldern och vanligare bland män än bland kvinnor. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men livsstil och miljö har betydelse. Hälften av alla fall orsakas av rökning och 10 procent beror på att man utsatts för cancerframkallande ämnen i sitt yrke, så som olika typer av kemikalier som används inom vissa industrier.

Så ställs diagnosen

Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner. De flesta symtomen på urinblåsecancer kan också vara symtom på andra sjukdomar.

Behandlingsalternativ

Har man tumörer som växer ytligt i urinblåsans slemhinna är det ett gott tecken. Växer den djupare, in i urinblåsans muskulatur, har man drabbats av en svårare cancer.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder vi oss av olika behandlingsmetoder vid urinblåsecancer. Valet av behandling beror av tumörens storlek och hur den sitter. Eftersom det finns en viss risk för att tumören återkommer efter behandling kontrolleras man regelbundet under flera år.

  • Operation av urinblåsecancer (TUR-B)
  • BCG-behandling
  • Konstgjord urinblåsa (Kocks reservoar)
  • Konstgjord urinblåsa (Ortotopt blåssubstitut)
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Urinblåsecancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Urinblåsecancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema urologi