Urinrörsförträngning

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Urinrörsförträngning (striktur) kan orsakas av könssjukdom, skada efter urinkateter eller yttre våld, som ger ärrbildning vid läkningen. Hos kvinnor är urinrörsförträngning ovanligt och  beror oftast på en skada. Förträngningar leder till svagt urinflöde och det tar lång tid att tömma blåsan.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Urinrörsförträngning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Urinrörsförträngning ingår i tema Tema urologi