Urostomioperation

Kallas också Brickerdeviation

Senast ändrad 2015-04-09 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

En urostomi (Brickerdeviation) innebär att man leder ut urinen via buken. Stomin görs av tunntarm som kopplas till urinledarna. Urinen rinner ut i en tömbar påse som klistras fast på huden.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Kvällen innan får du också ta två laxerande stolpiller. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen sker i narkos och tar från två till sex timmar, framförallt beroende på om urinblåsan ska tas bort. Om man lämnar kvar urinblåsan tar den ca två till tre timmar. Ett snitt läggs från strax ovan naveln ner till blygdbenet. Mellan 10 och 25 centimeter av tunntarmen urkopplas och urinledarna lossas från urinblåsan. De sys samman med ena ändan av tarmen, medan den andra, yttre delen av tarmen dras ut genom ett hål genom bukväggen, till höger om naveln. I vissa fall opererar man dessutom bort urinblåsan. Föra att din nykonstruerade urostomi ska få läka ihop utan att urinen stör läkningsprocessen har kirurgen lagt in två tunna plastslangar från stomin och upp i njurarna. De yttre ändarna av dessa slangar ligger ihoprullade inuti din stomipåse. Dessa slangar brukar i regel dras efter 7-14 dagar. Vid operationen läggs dessutom in en plastslang i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet. Denna slang dras bort efter tre till fem dagar.

Efter behandlingen

Du vårdas på uppvakningsavdelningen och ligger kvar där över natten för extra observation. Så fort du hämtat dig kommer du åter till avdelningen i regel dagen efter operation. För att motverka sårsmärtor har du en mycket tunn slang som går in mellan ett par ryggkotor för bedövning av nerverna till buken, sk EDA. Den brukar avvecklas efter ca 3 dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du med hjälp kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Normalt efter bukoperationer står tarmarna stilla i två till fyra dagar och under den tiden får du inte äta eller dricka, utan får din näring via dropp. Först när gaser har gått får du börja dricka, först lite försiktigt och efter några dagar börja äta vanlig mat. Sjuksköterskan skriver ut ett hjälpmedelskort som lämnas på Apoteket på sjukhuset, så att du får med dig dina urostomi-hjälpmedel hem. För att du ska känna dig trygg med att självständigt sköta din stomi vid hemgång är det av stor vikt att du tidigt tillsammans med personalen börjar träna på byte och skötsel av ditt stomibandage. Vårdtiden brukar bli ca 8- 14 dagar.

Sjukskrivningen efter en Brickerstomi blir minst fyra veckor, om urinblåsan lämnats kvar blir sjukskrivningen i regel något kortare än om den opererats bort. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete under sex till åtta veckor efter operationen. Att promenera och bära en matkasse går bra. Det första återbesöket till läkare sker i regel efter ca sex veckor efter operation men styrs i hög grad av vilken grundsjukdom du har. Stomiterapeuten kommer att kalla dig till besök efter fyra till sex veckor.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter du kommit hem kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Urostomioperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.