UroTarmhabilitering för barn

Senast ändrad 2017-12-07 av Magdalena Vu Minh Arnell Sjuksköterska, specialfunktion

UroTarmhabilitering för barn och ungdomar på Regionhabiliteringen

Vi tar emot barn och ungdomar, med familjer,  i åldrarna 4 månader upp till 18 år med skadad nervfunktion till urinblåsa och/eller tarm. Vårt upptagningsområde är Västra Götaland, Halland och Värmland.

UroTarmhabiliteringen, avdelning Heden, är en öppenvårdsavdelning. Hela familjen är välkommen och det finns möjlighet till övernattning med 3 gästrum på avdelningen.

På Heden har familjerna möjlighet att träffa andra familjer i samma situation. Eftersom utredningen/behandlingen kan sträcka sig över ett par dagar ger det tillfällen att utbyta tankar och erfarenheter. Vår verksamhet bygger på kontinuitet och kompetens. Målet, utöver det medicinska, är att ge kunskap och trygghet till familjerna.

Så går det till

Barnet/ungdomen får en individuell utrednings- och behandlingsplan. För många är det ofta livslånga behandlingar som startas här med årliga kontroller. Behandlingsplanen kan innefatta återkommande medicinska kontroller, uppföljning av behandling, utprovning av hjälpmedel vid urin-/avföringsinkontinens samt självständighetsträning. Målet är att barnet/ungdomen så långt det är möjligt skall kunna klara sina toalettbesök på egen hand.

Vi som arbetar på avd Heden är: habiliteringsassistenter, uroterapeuter/barnsjuksköterskor, arbetsterapeut, sekreterare, barnurolog, barnneurolog (konsult) och tarmkirurg (konsult).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver UroTarmhabilitering för barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

UroTarmhabilitering för barn ingår i tema Tema barnsjukvård