Utandningstest för påvisande av bakteriell överväxt

Senast ändrad 2015-06-01 av Gisela Ringström Vårdenhetschef

Utandningstest är en enkel metod som används för att se om det finns bakterier i tunntarmen, eller diagnostisera laktosintolerans eller fruktosintolerans genom att mäta metan- och vätgas i utandningsluften.

Före undersökningen

Inför undersökningen skall man vara fastande, dvs. inte äta mat efter kl 18.00 och inte dricka efter kl 24.00 kvällen före undersökningen. Man får inte heller tugga tuggummi, röka eller snusa på morgonen innan undersökningen.

Dagen före undersökningen skall man inte äta föda som innehåller mycket fiber, såsom alla fullkornsprodukter, grovt bröd, rotfrukter, bönor, råkost, kokta grönsaker eller frukt. Det är tillåtet att äta ljust bröd (utan fullkorn), smör/margarin, ost, korv, ägg, kött, fisk, ris och pasta (utan fullkorn) samt sallat, gurka och tomat.

Dagen innan undersökningen får man inte ta bulkmedel/fibertillskott, laxermedel, Questran eller Lestid. Behandling med antibiotika/penicillin skall vara avslutad minst 4 veckor innan undersökningen.

Bakterier i munhålan kan påverka resultatet. Tänderna skall därför borstas noga på morgonen innan undersökningen.

Så går det till

Undersökningen tar 2-4 timmar beroende på vilken undersökning man skall göra och börjar med att man får andas ut i en påse. För att påvisa bakterier i tarmen får man dricka 3 dl glukoslösning, sedan blåser man i påsen varje kvart under 2 timmar.

Vid misstänkt laktos- eller fruktosintolerans får man dricka 3 dl laktos- respektive fruktoslösning och man får sedan blåsa varje halvtimme under 3 timmar.

Utandningsluften analyseras på mängden vätgas och metangas. Eventuella mag-tarmsymtom registreras under testets gång.

Efter undersökningen

Under undersökningen kan man få övergående mag-tarmsymtom som buksvullnad, gaser, smärta eller diarré. Du får äta och dricka som du vill igen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utandningstest för påvisande av bakteriell överväxt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.